Pages

Ads 468x60px

Çekme Kökleri

Bazı bitkilerde kökler kısalarak bitkinin gövdesini toprak altına çekerler.


Diken kökler

Savunma görevini görmek için diken halini almış köklere denir. Palmiyelerde görülür.

Üretken kök

Bazı bitkilerde kökler gövde verici tomurcuklar oluşturur. Bu tomurcuklardan süren yavru bitkinin ana bitkiden ayrılmasıyla eşeysiz üreme yapılır.

Tomurcuk Şekilleri

   Büyüme noktalarının üstü kışın hücrelerin zarar görmesini önlemek için üst üste gelen sıkışmış yapraklarla örtülür. Buna tomurcuk denir. Ana eksenin ucundaki tomurcuğa terminal tomurcuk veya tepe tomurcuğu denir. Eksen üerindeki yan dalların kökenini teşkil eden tomurcuğa da lateral tomurcuk ya da yan tomurcuk denir. Her lateral tomurcuk bir yaprak koltuğunda bulunur. Bu tomurcuğa koltuk altı tomurcuğu denir. Yaprakların koltuğundaki lateral tomurcukların bulunduğu bölgeye nod (boğum)denir.

    İki nod arasına internod veya boğum arası denir. Gövdeden çıkan dalların, bazen kısa bir aradan sonra büyümesi durur. Bunlara kısa sürgün denir.Bazı sürgünler ise büyümeye devam eder.Bunlara da uzun sürgün denir.Gövde üzerindeki tomurcukların hepsi faaliyete geçmez.Bir kısmı faal iken bir kısmı pasif kalır.Faal olan tomurcuklara aktif tomurcuk, pasif olan tomurcuklara uyur tomurcuk denir.Bu tomurcuklar herhangi bir yaralanmada veya budama olduğunda uyanarak yeni sürgünler oluşturur.Bu tomurcukların gelişmesi sonucu
benzer yapılar meydana gelmez.Bazılarından çiçek, bazılarından dal meydana gelir.

Gövde, Genel Karakteri ve Morfolojisi

   Gövde bitkilerde toprak üstünde bulunur. özümleme organı olan yapraklarla, yan dalları ve bitkinin üreme organını taşır.

   Gövdeler her ne kadar toprak üstünde gelişse de bazı bitkilerde hem toprak altı, hem de toprak üstü gövde bulunur. Bazı bitkilerin gövdesi su içinde gelişir.

   Bitkiler aleminde en basit gövde kara yosunlarında görülür. İletim demetlerine sahip tipik gövde yapısı ise eğrelti otlarında görülür. En gelişmiş gövde çiçekli bitkilerdedir. Gövde genellikle uçtan büyür. Büyümeyi sağlayan tepedeki büyüme noktasıdır.

   Yapraklar ve yan dallar daima nodyumlardan oluşur. Gövdeler bitkilerin tek yıllık veya çok yıllık olmasına göre farklı yapılıştadırlar. Bu nedenle otsu ve odunsu gövdeler olarak ayırt edilirler. Gövdeyi kökten ayıran özellikler şunlardır:

*   Gövde yalnız uçtan büyümez. Dallanma gösterir.
*   Gövde pek belirgin olmayan pullar halinde yapraklar taşır.
*   Gövdenin yan organları olan yapraklar ve koltuk altı tomurcukları daima ekzogen olarak meydana gelmiştir.
*   Gövdenin iletim demetleri hiçbir zaman ışınsal dağılma göstermezler. Dağınık veya dairesel dizilmiş biçimdedir.
*   Gövdenin dış yüzeyinde lentiseller bulunur.
*   Gövde kökün aksine negatif jeotropizma gösterir
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...