Pages

Ads 468x60px

Gövde Metamorfozları

Bitki, yetiştiği çevrenin etkisi altında normal gövdelerden farklı olarak gördükleri iş ve yapıları bakımından bazı değişiklikler gösterir. Gövde ve dalların bu tür değişikliklerine gövde metamorfozları denir.

Lateral Dallanma

   Ana eksenden yanal olarak birçok yan tomurcukların ve sonuçta yan dalların oluşmasıyla meydana gelir. İki grupta incelenir:
* Monopodial dallanma: Ana gövde devamlı olarak terminal tomurcuğun faaliyeti ile gelişir ve yan dallara göre daha üstündür. Bu şekildedallanma ile genellikle koni şeklinde sivri ağaçlar meydana gelir.
* Simpodial dallanma: Yan kollar meydana geldikten sonra eksen büyümesi durur.


Yapraksı Gövdeler

Üzerindeki yapraklar körelmiş olduğundan yaprakların görevini yapmak üzere yassılaşmış gövdelerdir.

Toprak Altı Gövdeler

Bu tip gövdeler depo görevini üstlenmiştir. Çoğunlukla şişkinleşmiş olup yaprakları iyi gelişmiştir. Depo gövdelerdir.

Sukkulent Gövdeler

Kurak bölgelerde veya tuzlu ortamlarda yaşayan bitkilerin gövdeleri etlenerek su depolayacak şekilde metemorfoza uğrar.


Çatalsı Dallanma

Basit yapılı bitkilerde görülür

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...