Pages

Ads 468x60px

Yaprak Ayası (Lamina)

Yaprağın görev yapan geniş yüzeyini meydana getiren yassılaşmış ince yeşil kısımdır. Yaprak ayası bütün ya da parçalı oluşuna göre ikiye ayrılır:

* Basit yaprak: Yaprak ayası bütündür.

* Bileşik yaprak:Yaprak ayası parçalardan oluşur.

Yaprak ayasının şekline göre yaprak; şeritsi, iğnemsi, yumurtamsı, yüreksi, oksu ve dikdürtgensi şekilde olabilir. Yaprak ayasının kenarına göre; düz, dişli, testere dişli, loblu, oymalı olarak sınıflandırılır.
Yaprak, Kökeni Ve Dış Şekli

Gelişmiş bir gövdeye sahip her bitki gövdesi üzerinde az veya çok gelişmiş yapraklar bulunur. Morfolojik olarak yaprak sınırlı büyüme göstermelerinden dolayı kısa sürgün olarak kabul edilir. Yaprak bitki hayatı için çok önemli olan iki önemli olayı gerçekleştirir:

* Fotosentez,

* Transpirasyon, (terleme) olaylarının cereyan ettiği başlıca organdır. Bu nedenle geniş yüzeye sahiptir.


Sülük Gövde

Birçok bitkilerde kısa sürgün değerinde olan yan dallar yapraksız ince ve esnek bir yapı gösterirler. Tutunma ile sarılmaya hizmet ederler.

Damarlanma

Gövdeden yaprak sapı yoluyla laminaya geçen iletim demetleri yaprak ayasında
dağılarak yaprak damarlarını meydana getirir. Genellikle yaprak ortasından bir orta damar
geçer ve üzerenden yan damarlar çıkar. Yan damarlarda tekrar ince damarlara ayrılır.

Damarlanma durumlarına göre yaprak dört çeşittir:


* Basit damarlanma: Yaprak ayası daralmış iğne veya pul şeklini almış yapraklarda görülür. Aya ortasında tek damar vardır. örneğin çam.

* Çatalsı damarlanma: Orta damar yoktur. Geniş damarlar ikişer ikişer eşit büyüklükte damarlara bölünerek derece derece daha ince damarlara ayrılır.

* Paralel damarlanma: Orta damar egemen durumdadır. Yan damarlar buna paralel olarak yaprağın yan tabanından uç kısmına ya da orta damardan yaprağın uç kısmına uzanırlar.

* Ağsı damarlanma: Bir veya birkaç kalın ana damar vardır. Bu damarlardan çıkan daha ince damarlar bir ağ meydana getirecek şekilde yaprak ayasında dağılır.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...