Pages

Ads 468x60px

Döllenme

   Mikrospor dişi organın tepeciğine gelir ve orada çimlenir. Çimlenen polen tanesi polen tüpünü oluşturur. Polen tüpü dişicik borusundan aşağıya iner ve mikropile gelir. Polen tüpündeki doğurucu çekirdek bir mitoz bölünme geçirerek iki tane sperm çekirdeği oluşturur. Polen tüpünün uç kısmının patlaması ile sperm çekirdekleri embriyo kesesine ulaşır. Sperm çekirdeklerinden biri yumurtayı dölleyerek embriyoyu oluşturur. Diğer çekirdek ise polar çekirdeklerle birleşir ve endospermi oluşturur. Endosperm besin dokudur. Embriyonun beslenmesini sağlar. Embriyo, endosperm ve kabuk tohumu oluşturur.
Döllenme

Çiçeklerde Eşeylilik

* Hermafrodit: Erkek ve dişi organları olan çiçktir.

* Diklin: Bir çiçekte erkek veya dişi organdan yalnız biri bulunur.Bu çiçeklere tek eşeyli çiçek denir.Dişi organ bulunduran çiçeklere dişi çiçek, erkek organ bulunduran çiçeklere erkek çiçek denir.

* Monoik (Bir evcikli) çiçek: Bir bitkide hem erkek hem de dişi çiçek bulunuyorsa bu bitkileri monoik bitki denir.

* Dioik (İki evcikli) çiçek: Bir bitkide yalnızca dişi çiçek veya yalnızca erkek çiçek bulunuyorsa bu bitkilere iki evcikli bitkiler denir.

* Poligam: Aynı bitki hermafrodit çiçeklerle beraber tek eşeyli çiçeklerde bulunabilir. Bu bitkilerede poligam bitkiler denir.


Dişi Organ

   Çiçeğin ortasında dişi organ yer alır. Dişi organ üç bölümden oluşur:

* Dişicik tepesi: Dişi organın en üst kısmıdır. Genişleyerek yüzeyi büyümüştür. Bazı tepecik girintili ve çıkıntılı bir yapı kazanmıştır. Bazı tepecik ise sıvı salgılama özelliği kazanmıştır. Bu değişiklikler polen tozunun tepecikte tutunmasını sağlar.

* Dişicik borusu: Ovaryum ile dişicik tepesi arasında bulunur. Polen tozunun çimlenmesi ile polen tüpünün ovaryuma ulaşmasını sağlar.

* Ovaryum(Yumurtalık): Dişi organın en önemli kısmıdır. En altta bulunur. Şişkin bir yapıya sahiptir. İçinde tohum taslağı bulunur.


   Dişi organda yumurta hücresinin oluşumu ise; yumurtalıktaki tohum taslağında diploid makrospor ana hücresi bulunur. Makrospor ana hücresi mayoz bölünme geçirerek dört tane monoploid makrospor oluşturur. Bunlardan üç tanesi eriyerek kaybolur. Bir tanesi megaspor denilen hücreyi oluşturur. Megaspor ard arda üç kez mitoz bölünme geçirerek sekiz çekirdekli bir yapı oluşturur. Bu yapıya embriyo kesesi denir. Embriyo kesesi içindeki çekirdeklerden üç tanesi üst kutuba yerleşir. Bunlara antipot çekirdek denir. üç tanesi alt
kutuba yerleşir. Bunlardan bir tanesi yumurta çekirdeğini oluşturur. Diğerlerine de sinergit


   Çekirdekler denir. İki çekirdek ise kesenin merkezine yerleşir ve polar çekirdekleri oluşturur. Yumurta çekirdeği etrafına bir miktar sitoplazma alarak, yumurta hücresini oluşturur. Antipot ve sinergit çekirdekler ölür ve kaybolur. Sonuçta, bir yumurta ve iki polar çekirdeğe sahip döllenmeye hazır embriyo kesesi oluşur.

Erkek Organ

   Erkek organlar dişi organın etrafında tek sıralı ya da çift sıralı olarak dizilmiştir. Erkek organın görevi üremeyi sağlamaktır. Erkek üreme organı iki bölümden oluşur.

* Sapçık: Genellikle silindir veya yassı bir iplik şeklindedir. Kısa, uzun veya tamamen yok olabilir. Çıplak ya da parlak renkli tüylü olabilirler. Görevi, erkek organın başçığını taşımaktır.

* Başçık: Erkek organın şişkin kısmıdır. Her başçık iki bölümden oluşur. Bu bölümlere teka denir. Her tekada iki polen kesesi bulunur. Polen keseleri polen çekirdeklerini oluşturur.


   Polen kesesinde polen oluşumu ise; polen keselerinde polen ana hücreleri mayoz bölünme ile dört polen hücresi meydana getirir. Bir polen hücresine mikrospor denir. Mikrosporların çekirdekleri mitoz bölünerek iki çekirdekli yapı oluşur. Bu yapıların etrafında kalın, renkli, düz veya pürüzlü, bazılarında da yapışkan çeper oluşur. Bu ikişer çekirdekli yapılara çiçek tozu (polen) denir.

Taç Yapraklar (Corolla)

Çanak yaprakların iç kısmında bulunan genellikle parlak renkli yapraklara taç yapraklar denir. Taç yapraklar böcekleri cezbederek üzerine çeker. Böylece böceklerle tozlaşma sağlanır.

Çiçeğin Kısımları, Çanak Yapraklar (Kaliks)

Dışta yeşil renkli normal yaprağa benzeyen yapraklardan oluşmuş yapıya çanak yaprak denir. Çanak yapraklar kloroplast organeli taşıdıkları için fotosentez yaparak çiçeğin beslenmesini sağlar. Ancak çanak yaprakların asıl görevi koruyuculuktur. Çiçeğin diğer kısımlarını dağılmaktan ve dış etkenlerden korur.


Kapan Yapraklar

Böyle yapraklar böcek kapmaya özgü karakterler kazanmıştır.
Kapan Yapraklar

Su Depo Eden Yapraklar

Birçok kurak bölgelerde yetişen bitkilerde yaprakların, su depo edecek tarzda değişikliğe uğradığı görülmektedir.
Su Depo Eden Yapraklar

Çiçeğin Genel Yapısı ve Morfolojisi

   Değişik büyüklükte, farklı renkte, şekilde pek çok çiçek vardır. Bazı çiçekler çok küçük mikroskobik yapıda olmasına karşın 1 m. çapında olan çiçekler de vardır. Çiçekler çiçek sapı ile gövdeye bağlanır. Normal bir çiçekte değişime uğramış dört çeşit yaprak bulunur.

Çiçek

Bitkilerde çoğalmanın temeli çiçek ve bundan oluşacak tohumdur. Bitki bireylerinin özellikleri sonraki bireylere tohumla geçer. Tohum oluşması döllenme ile mümkündür. Bitkilerde döllenme çiçeklerde olur. Çiçeklerin yapısı döllenme ve döllenmenin sonucunda tohum denilen yapılarda bitkinin minyatür örneğini oluşturarak neslini devam ettirmektir.


Sülük Yapraklar

Özellikle tırmanıcı bitkilerde yaprağın tamamı veya bir kısmı, dokunmaya karşı hassas ve sarılıcı sülük denilen yapıya dönüşür.

Diken Yapraklar

Çoğu hallerde yaprakların orta ve yan damarlarının uçları diken haline geçer.Yaprak Kını (Bazis)

Yaprak sapının gövdeye birleştiği yere denir. Bazen yaprak kını bir yastık gibi şişer. Buna yastıkcık denir. Bazen de gövdeyi tamamen kuşatarak yan tomurcukları da korur. Yaprak kınının fazla geliştiği bitkilerde kının ayaya bağlandığı noktasının üstüne kadar uzanan bir çıkıntı bulunur. Bu çıkıntıya  ligula  denir. Dikotil bitkilerin bir kısmında yaprak tabanının iki yanında serbest veya sapa bitişik olarak bazen küçük, bazen asık yaprak büyüklüğünde yaprak şeklinde yapılar meydana gelir; bunlara kulakçık (stipul) denir. Kulakçıklar bazen diken şeklinde olabilir.


Yaprak Sapı (Petiol)

   Yaprak sapı yaprak ayasını taşır ve onu uzunluğuna göre belli bir açı ile gövdeden uzaklaştırır. Gerek kalınlığı gerekse sağlamlığı taşıdığı ayanın ağırlığı ile orantılıdır. Yaprak sapı genel olarak alt yüzeyi yuvarlakça üst yüzeyi oluğumsudur. Nadiren silindir gibi olanı da vardır. Bunu karşı çoğunlukla ayanın yüzeyine paralel ya da yanal olarak yassılaşır ve ayanın görevini üzerine alır.

   Bazı yapraklarda yaprak sapı bulunmaz. Yaprak doğrudan gövdeye bağlanır.Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...