Pages

Ads 468x60px

Bitki Organları Arasındaki Korelasyon

Bitkinin tümünü teşkil eden özelliklerin, o bitkinin çeşitli organlarının özelliklerinin toplamından oluştuğu bilinmektedir. Bir bitkinin farklı organlarının her biri kendine özgü özellikler ve davranışlar gösterir. Bu davranışların tümü bitkinin kendine özgü davranışlarını oluşturur. öte yandan bu farklı özelliklere sahip çeşitli organlar bitkide uyum içinde çalışır. Ancak bir bitkiyi yapan değişik organların, herhangi birinin özellikle veya yanlışlıkla koparılması sonucunda bitkide belli bir değişmenin olduğu da bilinmektedir.

Örnek olarak bir yaprağın ayası kesilirse, yaprak sapının büyümesi önemli derecede azalır.Buna karşılık yaprak sapının saptan kopup düşmesi (yaprak dökömö) çabuklaşır.Şu halde, yaprak ayasının eksikliği yaprak sapının uzamasına azaltıcı bir etki yaptığı halde, sapın dökülmesine sebep olan mantar dokusu gelişmesini hızlandırmıştır.Bu da bize, ayasının var olduğu zamanlarda sapın uzamasını hızlandırıcı etki, halbuki sapın dökülmesini sağlayan mantar dokusu gelişmesinde de durdurucu bir etki yarattığını açıklar.

0 yorum:

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...