Pages

Ads 468x60px

Bitkilerin Büyümesi

Tohum çimlenmesi ile gelişen fidede onu yapan çeşitli organların her hücresi Önce hacimce genişler. Gelişir, farklılaşır ve bir çokları sürekli bülünerek hücre sayısını artırır. Böylece embriyonun tüm büyümesi sağlanır.Bütün bu olayların tekrarı ve süekli oluşumu ile de fidecik gitgide daha gelişmiş duruma geçer. Fideciği yapan ceşitli organlar ve onları oluşturan hucreler de aynı buyume ve gelişme kademelerini durmadan devam ettirerek, daha yuksek gelişme ve farklılaşma evrelerine ulaşacak ana bitkiyi oluşturur. Kok, govde ve
yaprak gibi organların tam oluşup farklılaşması ile bitkinin yapısal buyume ve gelişme donemi biter

0 yorum:

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...