Pages

Ads 468x60px

Büyümeye Etki Eden Faktörler

Bitkilerin büyüme ve gelişme olayları, ortamın ceşitli faktörleri ve her bitkinin kendine ozgü olan iç Özelliklerine bağlıdır.

Dış Faktörler
Çeşitli dış faktorler büyüme ve gelişme üzerine farklı etkiler gosterirler.

Işık
Yeşil bitkilerin, büyüme ve gelişmeleri icin belli bir ışık gereklidir.Ancak bazı ilkel bitkiler ışık istemez.Fazla ve şiddetli ışığın coğu zaman büyüme üzerinde durdurucu etki yaptığı da bilinen bir gerçektir.Fazla güneşli ortamlarda bitkilerin bodur oluşu bu sebeptendir.Buna karşılık ışıksızlık büyümede hızlandırma yapar. Bitkinin anormal gelişmesine neden olur. Karanlık ortamda yaşamaya zorlanan bir bitki fazla uzar, rengi sarı ve yaprakları küçük olur. Böylece anormal bir gelişme gösterir. En uygun ışık siddeti, bitki türlerine göre değişir.Bu bakımdan bitkiler, gölge seven ve güneş seven bitkiler diye ayırt edilir. Demek ki, her bitkinin yapısal büyümesinde gerek duyduğu ışık değişkendir ve ışık şiddeti büyümede Önemli bir etkendir.

Sıcaklık
Her bitkinin büyüyüp gelişmesi için bulunduğu ortamda belli bir sıcaklığın olması gerekir.Genel olarak 0 ile 40 C arasında bitkiler gelişme ve büyüme gösterebilir.Her bitkiye göre değişen uygun ısı derecelerinin altında ve üstünde gelişme ve canlılık sona erer. Her bitkinin soğuğa ve sıcağa dayanması farklıdır

Su ve Nem
Su bitkilerin yaşaması için zorunlu maddelerden biridir. Bitkilerin büyüyüp gelişmesi için belli miktarda suya ihtiyaç vardır. Su fazlalığı genel olarak büyümeyi hızlandırır.Buna karşılık kurak ortamlarda yetişen bitkilerde büyümede gerilik görülür ve dolayısıyla bodurluk göze çarpar.Su azlığı ayrıca farklılaşmayı olumsuz etkiler.

Yer Çekimi
Yerçekimi bitkilerde hormon salgısını hızlandırır. Bu olay büyüme ve gelişmeye etki eder.Dolayısıyla yer çekiminin etkisi dolaylı olarak gerçekleşir.

İç Faktörler
Her bitkinin genetik özellikleri büyüme ve gelişmede etkilidir. Bunun için dış ortam
ne olursa olsun, bir bitkinin kendi kalıtsal yeteneğinin sonucu olarak kendi türüne uygun bir
birey meydana getirir.
Bitkilerde büyüme ve gelişmeye etki eden faktürlerden biri de
hormonlardır.Hormonlar, üretildikleri yerlerden başka tarafa taşınabilen, çok az olmalarına
ragmen etkileri çok olan organik maddelerdir. Bitkisel hormonları en farklı grupta
inceleyebiliriz.

* Büyüme hormonları: Oksinler, giberellinler, sitokininler.
* Organ yapıcılar: Bu hormonlar çiçek, kök , gövde, yaprak oluşumuna etki eder.
* Yara hormonlar: Bitkinin yaralandığı durumlarda salgılanır. Yaranın iyileşmesini sağlar.

Bitkilerde büyüme ve gelişmeye etki eden faktörlerden biri de vitaminlerdir. Vitaminler hormonlar gibi çok az miktarları bile büyüme ve gelişmeyi etkileyen organikbileşiklerdir

0 yorum:

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...