Pages

Ads 468x60px

Çimlenme

Tohumlar oluştukları ana bitkiden ayrıldıktan sonra, serbest veya meyve içinde olarak, belli bir süre dinlenme evresi geçirir. Bu sırada tohum soğuk ve sıcak gibi dış etkilere ve diğer mekanik darbelere karşı direnç gösterecek yapıdadır.Tohumu yapan hücrelerin sitoplazmasının su miktarı en az düzeye inmiş, hayati işlevleri de ayırt edilemeyecek kadar azalmıştır.Tohum bu halde iken özel ve çeşitli olan araçları ile uzak veya yakın bir yolculuğa hazırdır. Tohum, çimlenmeye uygun ortam bulduğunda yaşam belirtileri hemen hızlanmaya başlar.Tohum içindeki bölnebilir, embriyonik hücrelerden yapılmış embriyonun gelişmesini sağlayacak bu biyolojik olaya çimlenme denir.çimlenme için gereken ortamı iç ve dış şartlar olmak üzere iki kısımda toplamak mümkündür.iç şart, tohumun oluşumu ve yapısı bakımından gelişebilme yeteneğidir. Dış şartlar ise başta su olmak üzere, ısı ve havanın oksijenidir. Ayrıca ileri devrelerde ışığa da ihtiyav vardır.

Çimlenme, Önce tohumun ortamdan su alarak şişmesiyle başlar. Bunu tohumların besi dokularındaki maddelerin Özel enzimler aracılığı ile eritilmesi, gerekli yerlere gönderilerek kullanılması gibi fizyolojik olaylar izler.önce kademede ise besin maddelerinin alınmaya başlaması ve bunlaran sağladığı büyüme ve gelişme olayları takip eder.

Bu olaylar sürecinde embriyonun genç bölünebilen hücreleri bir taraftan hızla bölünerek embriyoda hücre sayısı artar. Diğer taraftan bir kısım hücreler uzar, genişler ve sonunda embriyonun çeşitli organları büyüyerek belirgin bir hale geçer. çimlenmede tohumdan dışarı çıkan ilk organ embriyonun kökçüğüdür.Bu esnada tohumun sert kabuğu şişme sonucunda çatlamış ve embriyo kısımlarının dışarı doğru uzanması sağlanmış olur.
Kökçük, toprağa doğru uzanır ve hızla gelişir.

Genç bitkinin büyemesi için, kendine gerekli besin maddelerini topraktan alacak olan organ köktür.Kökün gelişmesinden sonra, gövde ve yaprakçıkların toprak üstünde yükseldiği görülür.Tohum embriyosundan meydana gelen kök, gövde ve yapraklardan oluşan genç bitkiye fide denir.

0 yorum:

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...