Pages

Ads 468x60px

Çiçek Durumları (infloresans)

Bazı bitkilerde bir çiçek sapı üzerinde bir tek çiçek bulunduğu halde, bazılarında birden fazla çiçek bir çiçek sapı üzerinde bulunur. Bu şekilde bir araya toplanmış çiçek gruplarına infloresans denir. İnfloresans basit veya bileşik olmak üzere iki tiptir. Basit tipte eksen dallanmamış, bileşik tipte ise eksen dallanmıştır. Çiçek durumları dallanma tarzına göre ikiye ayrılır.

* Rosemäz çiçek durumu: Ana eksen yan dallara göre üstün durumdadır ve daha iyi gelişmiştir. Bunlarda ikiye ayrılır:

* Basit rosemöz

* Bileşik rosemöz

* Simäz çiçek durumu: Burada ana eksen tepesinde çiçek teşekkül eder ve büyüme durur. Yan dallar gelişerek ana eksenin yerini alır. Yan dallar hakim durumdadır. En yaşlı çiçek ana eksenin uç kısmında olur.
0 yorum:

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...