Pages

Ads 468x60px

Gövde, Genel Karakteri ve Morfolojisi

   Gövde bitkilerde toprak üstünde bulunur. özümleme organı olan yapraklarla, yan dalları ve bitkinin üreme organını taşır.

   Gövdeler her ne kadar toprak üstünde gelişse de bazı bitkilerde hem toprak altı, hem de toprak üstü gövde bulunur. Bazı bitkilerin gövdesi su içinde gelişir.

   Bitkiler aleminde en basit gövde kara yosunlarında görülür. İletim demetlerine sahip tipik gövde yapısı ise eğrelti otlarında görülür. En gelişmiş gövde çiçekli bitkilerdedir. Gövde genellikle uçtan büyür. Büyümeyi sağlayan tepedeki büyüme noktasıdır.

   Yapraklar ve yan dallar daima nodyumlardan oluşur. Gövdeler bitkilerin tek yıllık veya çok yıllık olmasına göre farklı yapılıştadırlar. Bu nedenle otsu ve odunsu gövdeler olarak ayırt edilirler. Gövdeyi kökten ayıran özellikler şunlardır:

*   Gövde yalnız uçtan büyümez. Dallanma gösterir.
*   Gövde pek belirgin olmayan pullar halinde yapraklar taşır.
*   Gövdenin yan organları olan yapraklar ve koltuk altı tomurcukları daima ekzogen olarak meydana gelmiştir.
*   Gövdenin iletim demetleri hiçbir zaman ışınsal dağılma göstermezler. Dağınık veya dairesel dizilmiş biçimdedir.
*   Gövdenin dış yüzeyinde lentiseller bulunur.
*   Gövde kökün aksine negatif jeotropizma gösterir

0 yorum:

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...