Pages

Ads 468x60px

Salkım Salkım Armut


Meyve Bahcesi Resimleri, Salkım Salkım Armut

Meyvelerin Bir Arada Depo Edildikleri Diğer Meyveler ve Maddeler

   Meyveler depolarda hiçbir zaman başka maddelerle bir araya konulmamalıdır. Özellikle koku veren maddelerle birlikte saklanmaları çok yanlıştır; çünkü bunlardan koku alarak, aroma ve tatları hemen bozulur. Türlerin ve hatta aynı türe ait çeşitlerin de bir arada depolanması doğru olmaz. Mesela elma ile limon hiçbir zaman bir arada saklanmaz; çünkü bu iki meyve türünün depolama sıcaklık istekleri farklıdır.
   Depolamada istenilen başarının elde edilebilmesi için her çeşidin isteği tam karşılanmalıdır. Bu nedenlerle bir yerde soğuk hava deposu yapılırken, bu depoda gelecekte hangi ürünlerin saklanacağı daha önceden tespit edilerek, depo odalarının hacmi ona göre tutulmalıdır. Büyük hacimli depoların doldurulması ve boşaltılması da ayrı bir problemdir. Doldurma sırasında depoya giren yeni meyveler daha önceden konulmuş ve kısmen veya tamamen soğutulmuş meyvelerin ısıtılmasına ve depolama ömrünün kısalmasına yol açar. Bu şekilde büyük sıcaklık kaybının da olacağı açıktır. Soğuk hava işletmecisi bu ve bunlara ilave edilecek birçok özel durumları dikkate alarak çalışmalıdır.Ambar Hastalıkları

   Meyvelerin pazarlanmaları sırasında temizlik ve dezenfeksiyon şartlarına dikkat edilerek mantar ve bakteri hastalıkların çıkışı ve yayılışı önlenebilir. Depolama sırasında ortaya çıkan birtakım fizyolojik hastalıklar vardır. Bunlar meyvenin yenme kalitesini bozar ve satış oranını azaltır. Mesela fındık ve cevizlerde uygun olmayan sıcaklık ve nem koşulları saklama, meyve içinin acılaşmasına sebep kalitesini düşürür. Yine uygun olmayan sıcaklık şartları, elmalarda iç sulanmalarına, iç çürümelerine, kabukta rengin bozulmasına vb. fizyolojik hastalıklara sebep olur. Fizyolojik hastalıkların çoğu, bahçe koşulları ile ilgilidir. Depolama koşulları da iyi olmazsa sorun daha açık olarak ortaya çıkar ve meyveler satış kabiliyetlerini kaybeder.

Ambar Hastalıkları

Temizlik

   Ambarlar ve saklama sırasında kullanılacak olan ambalaj kapları her yıl kullanılmadan önce arınık maddelerinin karışıldığı bol sıcak su ile yıkanarak temizlenmelidir. Depoların temizlenmesinden sonra bunların içlerine fungusitlerden herhangi birisinin karıştırılmasıyla hazırlanan kireç bulamaçlarıyla badana edilmesi çok yararlı olur. Daldan koparılmış meyveler, mantarlara karşı daha hassas olur. Temizlik işlerine dikkat edilmezse meyveler ambara alındıkları zaman yüksek nem ve başlangıçtaki sıcaklık nedeniyle mantar sporların
meyve içinin kendilerini kurtaramayarak hastalanır. Ambarda mantar hastalığı bir kez başlayınca meyveden meyveye hızla geçerek meyvelerin çürümelerine neden olur. Bu sebeple ambarın ve ambalaj kaplarının dezenfeksiyonuna ve temiz tutulmasına özen gösterilmelidir.


 Temizlik

Meyvelerin Saklanmasında Çıkabilecek Diğer Sorunlar

   Meyvelerin saklanmaları ile uğraşan kişiler yukarıdaki bilgilere ilaveten şu sorunlar
üzerinde de durmalıdır

Meyvelerin Saklanmasında Çıkabilecek Diğer Sorunlar

Değişik Atmosferli Ambarlar

   Bu tip ambarlarda soğutmaya ilaveten ambarın havası da bileşimi bakımından değiştirilir. Havanın bileşiminin değiştirilmesinde esas prensip oksijen oranını düşürerek ve CO2 oranını yükseltmek gerekir.
   Değişik atmosferlerde saklama, düşük sıcaklık derecelerinde saklanmaya oranla meyvelerin daha uzun zaman dayanmalarını sağladığından çok faydalıdır. Bu ambarlarda da sıcaklık ve nem kontrolüne ilaveten CO2 ve O2 oranları da kontrol altında tutulur.
Değişik Atmosferli Ambarlar

Makine ile Soğutulan Ambarlar

   Bu sistemde esas olan ambarın havasını özel soğutma makineleri ile soğutmaktır. Soğutma makinelerinden tam bir randıman alınabilmesi için ambarın her tarafının iyice izole edilmesi zorunludur.
   Makinelerle soğutulan ambarlarda sıcaklık istenen düzeyde tutulabilir. Bu, otomatik şalterlerle kontrol edilebilir. Bu ambarlarda havalandırma bacaları ve pencereleri olmadığından hava yıkayıcıların kullanılması çok faydalı ve zorunludur. Ayrıca gerekirse hava hareketlerini sağlamak için vantilatörler de kullanılır. Bu ambarlarda her türlü meyve kısa ve uzun süre için saklanabilir.
Makine ile Soğutulan Ambarlar

Adi Saklama Ambarları

   Bu türlü saklama ambarları daha çok yetiştiriciler tarafından kendi işletmeleri içerisinde yapılır. Saklama ambarı ya tamamen toprak üstünde ya yarı yarıya toprağa gömülü ya da tamamen toprak altındadır. Kuruluş şekline göre, kışın şiddetli donlarda ambarın havasının pek fazla soğuyarak meyveleri donmaması ve
sonbaharın sıcak günlerinde pek fazla ısınarak olgunluğu çabuklaştırmaması için ambarın duvarları ve tavanı, ihtiyaca göre, izole edilir.
   Adi saklama depolarında ambarın havalanmasının nispi nem oranı ambarın tabanı sık sık sulanarak gerekirse duvarlara su püskürtülerek sağlanır. Bu ambarlarda da gerekli hallerde hava yıkayıcıların kullanılması faydalı olur. Adi saklama depolarında sıcaklık ve nem, termometre ve higrometrelerle kontrol edilmeli, dışarıdan havanın sıcaklığı da kontrol edilerek havalandırma zamanında yapılmalıdır.
Adi Saklama Ambarları

Ambarlarda Meyve Saklama Yöntemleri

Meyveler üç şekilde saklanır:
1 Adi Saklama Ambarları, 2 Makine ile Soğutulan Ambarlar, Değişik Atmosferli Ambarlar
Ambarlarda Meyve Saklama Yöntemleri
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...